Xkittree

249,-

Juletree til din microbit!

Så bit shifter vi rundt om en LysDiodeBusk()
LysDiodeBusk()
LysDiodeBusk()
Så bit shifter vi rundt om en LysDiodeBusk()
tidlig en mandags morgen.
Så gjør vi så når vi sjekker call stacken for bugs.
call stacken for bugs
call stacken for bugs
Så gjør vi så når vi sjekker call stacken for bugs
tidlig en mandags morgen.