Sorry, your browser does not support JavaScript! Please update your browser or enable javasript to access all features of this website.

Wilse Mitt Norge

Produktbeskrivelse:

I 2015 er det 150 år siden Anders Beer Wilse ble født. For første gang er hans fantastiske norgesbilder samlet i en egen bok.
Wilse. Mitt Norge er et stykke norgeshistorie i bilder, formidlet gjennom fotografier han tok fra 1892 til 1945. Ingen annen norsk fotograf har bidratt sterkere til å prege vårt bilde av det Norge som vokste frem i første halvdel av det 20. århundret. Han er nasjonsbyggeren i norsk fotografi. Fotografens dokumentasjon av Norge er samtidig blitt grunnmotiver i den norske selvforståelsen. Bokens kapitler er fordelt på ulike temaer som vinterlandetbarnas århundrekraftutbygging, byfotografierBergensbanen m.m., og bringer oss tett på Wilses ulike fotograferingsmåter, som øyeblikksfotografi, illustrerende sjangerfotografi m.m. – nye motivvalg og ideer om et fortellende og personlig fotografi som skapte nye bilder av Norge. Boken er resultatet av et unikt samarbeid mellom de ulike Wilse-eierne, med Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket og Teknisk Museum i spissen. Viljen til å benytte jubileet til løfte frem Norges mest betydningsfulle fotografiske arv til nye generasjoner, har gjort det mulig å produsere en praktbok som viser Norge slik Wilse så det, slik at vi alle får se dem: de beste bildene av Norge. Teknisk Museum har bidratt til boka både finansielt og faglig. Museets to fotoarkivarer har vært med i bokens redaksjon og har utarbeidet to essayer om hvordan Wilse formet den visuelle fortellingen om Norge som et land langt mot nord og om Norge som kraftnasjon. I tillegg har museet bidratt med bilder gjennomgående i boken. Til avslutningsessayet har museet gitt informasjon om Wilse i våre arkiver, slik at den avsluttende arkivoversikten gir best mulig informasjon om Wilses arkiv.

På lager

449

Følg oss!

     

Hvis du ønsker å melde deg på vårt nyhetsbrev,
gå til www.tekniskmuseum.no og meld deg på.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 13 |e-post

Go to Top